Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 11, 25 juni 1935. Aangifte van het overlijden van
Gerhardus Hermannus Johannes Bloemen op 84‑jarige leeftijd.

Aangever

Gerhardus Johannes Tenniglo, oud 69 jaar, van beroep koster, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 25 juni 1935 verklaard dat:
Gerhardus Hermannus Johannes Bloemen, oud 84 jaar, van beroep manufacturier, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
weduwnaar van Johanna Maria Minke
zoon van Wilhelmus Josephus Lambertus Bloemen, overleden
en van Hermanna Vos, overleden
is overleden op 84‑jarige leeftijd op 24 juni 1935 om 8:00 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Gerhardus Hermannus Johannes Bloemen

2024-04-21 16:55:19