Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 2, 15 februari 1964. Aangifte van het overlijden van
Gerhardus Johannes Joseph Jansen op 36‑jarige leeftijd.

Aangever

Johannes Gerhardus Maria Bloemen, oud 40 jaar, van beroep tabaksfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 15 februari 1964 verklaard dat:
Gerhardus Johannes Joseph Jansen, oud 36 jaar, van beroep smid, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
echtgenoot van Wilhelmina Theodora Reinders
zoon van Bernard Jansen, van beroep smid
en van Antonia Christina Steggink, overleden
is overleden op 36‑jarige leeftijd op 14 februari 1964 om 19:15 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Gerhardus Johannes Joseph Jansen

2023-11-30 12:28:47