Akte

Uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Ootmarsum,
akte 11, 12 juni 1967. Aangifte van het overlijden van
Henricus Gerhardus Buijvoets op 81‑jarige leeftijd.

Aangever

Bernardus Johannes Antonius Bloemen, oud 45 jaar, van beroep tabaksfabrikant, woonachtig te Ootmarsum

Verklaring

Aangever heeft op 12 juni 1967 verklaard dat:
Henricus Gerhardus Buijvoets, oud 81 jaar, woonachtig te Ootmarsum, geboren te Ootmarsum
weduwnaar van Geertruida Maria Brandehof
zoon van Henricus Bernardus Buijvoets, overleden
en van Maria Lavarre, overleden
is overleden op 81‑jarige leeftijd op 10 juni 1967 om 0:30 uur te Ootmarsum.

Overlijdensakte van Henricus Gerhardus Buijvoets

2023-11-30 12:51:12