PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken, gevestigd te Ootmarsum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: “Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo verwerkt wanneer u onder andere de website www.heemkunde-ootmarsum.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website www.heemkunde-ootmarsum.nl aangeduid als: Heemkunde Ootmarsum.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  • Wanneer u Heemkunde Ootmarsum bezoekt vraagt Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
   • lid wordt van Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo;
   • via het contactformulier contact met ons opneemt.
 2. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
  • Cookies worden door Heemkunde Ootmarsum alleen gebruikt voor het registreren van anonieme gebruikersstatistieken (Google Analytics). De eerste maal dat de website wordt bezocht wordt dit kenbaar gemaakt en wordt uw toestemming gevraagd. Deze verloopt automatisch na 1 jaar.
  • Voor meer informatie over het gebruik van door Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (zoek naar www.heemkunde-ootmarsum.nl).
  • Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.
 3. Stambomen
  • De Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo heeft een database opgezet met personen die voorkomen in de gegevens van de Burgerlijke Stand, voor zover deze openbaar zijn. Met behulp van deze gegevens wordt voor elke persoon een mini-stamboom opgesteld. Wij hebben onze uiterste best gedaan de privacy van met name mogelijk nog in leven zijnde personen te borgen, door deze gegevens af te schermen en alleen de initialen te vermelden.
   Mocht u toch bezwaar hebben tegen de vermelding, dan kunt u dit kenbaar maken door te klikken op het envelopje rechtsboven elke pagina en uw bezwaar toe te lichten.
 4. Informatie, wijziging en bezwaar
  • U kunt contact opnemen met Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo via
   webmaster@heemkunde-ootmarsum.nl voor:

   • meer informatie over de wijze waarop Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo persoonsgegevens verwerkt;
   • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
   • inzage in de persoonsgegevens die Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo met betrekking tot u verwerkt;
   • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo.
 5. Derden
  • Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
  • Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 7. Melding aan betrokkene
  • U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 8. Wijzigingen privacy policy
  • Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

 

2024-01-28 20:52:42