Jacob Hendrik Stork

Jacob Hendrik Stork is geboren in 1803 te Weerselo als zoon van Gerrit Willem Stork (29 jaar) en Maria Arnolda Lamberts (23 jaar).

Hij had als beroep: predikant der hervormde gemeente.

Hij trouwde op 21 april 1858 op ±55-jarige leeftijd te Weerselo met Wilhelmina Hendrika Menger (37 jaar).

Jacob Hendrik Stork is overleden op 17 december 1878 op ±75-jarige leeftijd te Stad-Delden.

Zijn weduwe Wilhelmina Hendrika Menger overleed op 4 mei 1904 op 83-jarige leeftijd te Stad-Delden.

2024-02-17 02:58:54