Alexander Benjamin

Alexander Benjamin is geboren vòòr ± 1780.

Hij was partner van Sprince Salomon .

Alexander Benjamin is overleden.

Alexander Benjamin kreeg voor zover ons bekend 1 kind:

Salomon Alexander Benjamin, geboren op 2 maart 1793, overleden op 22 juni 1863 (70 jaar).

2023-11-27 13:03:35