Jan Postel

Jan Postel is geboren op 21 juni 1949 te Groot Agelo als zoon van Gerhardus Johannes Postel (43 jaar) en Aleida Maria Sanderink (31 jaar) .

Hij was partner van Ellie Tulk .

Jan Postel is overleden op 16 oktober 2007 op 58-jarige leeftijd .

Zijn weduwe Ellie Tulk overleed in juli 2023 op ±70-jarige leeftijd te Borne.

= De gegevens van deze persoon zijn niet openbaar.
2023-12-06 06:55:37