Grada Pots

Grada Pots is geboren op 22 december 1938 te Volthe (Weerselo).

Zij trouwde in juni 1962 op 23-jarige leeftijd met Marinus Albertus Gerhardus (Marinus) Huls (28 jaar).

Marinus Albertus Gerhardus Huls overleed op 13 september 2000 op 66-jarige leeftijd .

Grada Pots is overleden op 11 september 2023 op 84-jarige leeftijd te Volthe.

2023-12-06 14:43:59