Ben Schröder

Antonius Bernardus (Ben) Schröder is geboren op 5 oktober 1925 te Klein Agelo (Denekamp) als zoon van Johannes Schröder (40 jaar) en Maria Keupink (34 jaar) .

Hij was partner van Maria Johanna Jozephina (Marie) Mensink .

Antonius Bernardus Schröder is overleden op 5 april 2014 op 88-jarige leeftijd te Veghel.

Zijn weduwe Maria Johanna Jozephina Mensink overleed op 26 april 2022 op 91-jarige leeftijd te Veghel.

2023-03-27 18:46:07