Bert Buddingh'

Lambertus (Bert) Buddingh' is geboren op 28 augustus 1954 te Emmeloord als zoon van Karel Charles Buddingh' (29 jaar) en Maria Betteram (29 jaar).

Hij had als beroep: huisarts.

Hij was partner van E.B.

Lambertus Buddingh' is overleden op 24 juni 2023 op 68-jarige leeftijd te Enschede.

= De gegevens van deze persoon zijn niet openbaar.
2023-12-05 07:40:51