Wie woonde waar in OotmarsumWie woonde waar

Onder het motto “Wie Woonde Waar” kunt u op deze website zoeken naar woningen, winkels en andere gebouwen in het hedendaagse Ootmarsum. Met behulp van de kadasterkaarten uit 1832 zijn deze panden verbonden met de eigenaren uit die tijd, bijna 200 jaar geleden dus! De nadruk ligt bij de oude Stad Ootmarsum, maar ook de buitengebieden zijn zo in kaart gebracht. Van elk pand in deze zoekpagina zijn één of meer foto’s opgenomen, een actuele maar ook foto’s “uit de oude doos”. Kies hier het adres waar u meer over wilt weten:

Straat:    nr.:

Of klik op de kaart hieronder om een kadastrale kaart als startpunt te kiezen:

Kadastrale kaarten Ootmarsum

Er wordt nog druk gewerkt aan het toevoegen van foto’s en verhalen die ons aangereikt worden. Ook u kunt bijdragen aan deze pagina! Op elke pagina vindt u een knop, waarmee u op een reactie-pagina komt. U kunt zo aanvullingen, opmerkingen en correcties insturen, maar ook foto’s die passen bij het betreffende pand.

Een volledige lijst met alle ingevoerde adressen in Ootmarsum kunt u vinden op deze pagina.

Er is ook een aparte zoekpagina, waar u kunt zoeken op straatnaam en/of trefwoord.

Naamgeving straten

Wie woonde waar in OotmarsumDe huidige naamgeving van straten is in de loop van de eeuwen ontstaan. In het begin van de 19e eeuw hebben alle woonhuizen in de stad zelf een uniek huisnummer gekregen, dat was het adres. Later zijn deze nummers gewijzigd en aan het begin van de 20e eeuw werd aan het huisnummer ook een straatnaam gekoppeld. Een deel van de straten heeft later een andere naam gekregen en ook zijn de huisnummers na 1940 weer gewijzigd: het eerste huis in elke straat was nummer 1.

Stamboom

De eigenaren van de panden uit 1832 zijn voor zover mogelijk en bekend gekoppeld aan de stamboom “Zoek een Ootmarsumer” en op deze wijze kunt u op zoek gaan naar de plaatsen waar uw voorouders vandaan komen.

De eerste stadsplattegrond
Wie woonde waar in Ootmarsum
Detail waterverftekening met kaart van Ootmarsum, getekend door Jacob van Deventer in 1560/1561.

Om de vraag “Wie woonde waar” te beantwoorden, gaan we eerst even terug in de geschiedenis. De eerste topografische kaart van Ootmarsum werd in 1560-1561 getekend door Jacob van Deventer. Hij deed dit in opdracht van de toenmalige landsheer, de Spaanse koning Filips II. Zijn vader, keizer Karel V, had in 1528 de politieke leiding van Overijssel overgenomen van de bisschop van Utrecht. Het was voor de Spaanse machthebbers van groot militair-strategisch belang om plattegronden van alle Nederlandse steden te hebben. Deze kaarten waren niet openbaar, maar staatsgeheim. Ootmarsum was in die tijd belangrijk genoeg om in kaart te brengen. Dankzij het nauwkeurige werk van Jacob van Deventer kunnen we ons een goed beeld vormen van het middeleeuwse Ootmarsum.

Lees meer op de pagina De kaart van Jacob van Deventer.

Hottinger atlas

Ootmarsum Hottinger AtlasTussen 1773 en 1794 hebben militaire ingenieurs een aanzienlijk deel van Noord- en Oost-Nederland in kaart gebracht. Dit gebeurde in vier fasen. Als eerste stap werden de Rijn, Waal en IJssel, met een strook van ongeveer vijf kilometer aan weerszijden gekarteerd. Vervolgens werden Salland en de Graafschap in kaart gebracht. Als derde stap gebeurde dat met Twente en het oosten van Drenthe en Westerwolde. Tenslotte werd een gebied rond de stad Groningen gekarteerd.

In totaal vervaardigden de ingenieurs 118 kaarten, allen op een schaal van 1:14.400. Door de grote schaal zijn details, zoals grondgebruik, heidevelden, venen, riviertjes, en bebouwing goed te herkennen. De kaarten zijn van grote waarde voor onze kennis van het historische van het landschap. Voor het overgrote deel van het getoonde gebied vormen zij de oudste afbeeldingen.

Kadasterkaarten

Wie woonde waarVan 1811-1836 zijn er kadasterkaarten vervaardigd van alle gemeenten in Overijssel en dus ook van Ootmarsum.Van Ootmarsum zijn 3 kadastrale kaarten vervaardigd: de stad zelf, het westelijke deel (Binnen Esch en Kersberg) en het oostelijke deel (Groote Maten en de Mos). De omliggende dorpen (Agelo, Tilligte en Oud Ootmarsum) behoorden tot de gemeente Denekamp en zijn vastgelegd in enkele tientallen afzonderlijke kaarten. De relevante kaarten zijn opgenomen in deze website en voorzien van de kadastrale informatie, om deze te kunnen verbinden met de Ootmarsummers die toen hier woonden.

Wie woonde waar ?

Door de koppeling van de huizen met personen, ontstaat een unieke koppeling van de Ootmarsumse stamboomgegevens aan de historische kadasterkaarten.

Stamboom CramerWilt u weten wie er vroeger in uw huis woonde of wilt u weten waar uw eigen familie in Ootmarsum heeft gewoond: door de muis op de kaart te bewegen en te klikken op de huisjes Zoek in alle aktes, krijgt u de familienamen bij de perceel nummers. Ook vindt u de huizen van uw voorouders door deze op te zoeken in de stamboom en op het eerste huisje te klikken dat u tegenkomt. Van zowel vader als moeder kunnen zo oorspronkelijke woonadressen gevonden worden! Maar ook van bijvoorbeeld notabelen die in die tijd leefden: Antony Vosding van Beverforde, Bernardus Cramer, burgemeester Dannenbargh. Of waar lag het “water van vermaak“.

Wie woonde waar? Kies hier de kaart waar u wilt rondneuzen:

of zoek de persoon op via de zoekpagina en klik op het huisje Zoek in alle aktes om de woning op de kaart te vinden.

Google maps

Voor het lokaliseren van de woningen, is dus gebruik gemaakt van de originele kadastrale kaarten. De stratenplannen zijn nu grotendeels nog steeds hetzelfde: de wallen/grachten van Ootmarsum zijn nu straten geworden, de Westwal en de Oostwal. Onder elke kaart staat niet alleen een samenvatting van de gegevens van het perceel, maar ook een koppeling van de oude locatie naar vrijwel de exacte plaats in de huidige tijd, weergegeven in Google maps! Wellicht staat het originele gebouw daar nog steeds….. Klik op de onderstreepte tekst onder elke kaart (Bekijk in Google maps) om de kaart in Google maps te openen.

De kadasterkaarten zijn afkomstig van het HCO in Zwolle, waar ook o.a. de kaarten van de gehele provincie Overijssel beschikbaar zijn.

2023-12-06 23:12:43