Menu
Opmerking
Kleikoel 18, Groot Agelo
Foto: Herman Steigstra; 2020

Aan de Westkant van de Hezeberg werd vroeger klei afgegraven, waarvan stenen werden gebakken in een veldoven. De steenfabriek was gelegen aan de Almelosestraat tussen Almelosestraat 71 (latere woning van eigenaar Scholten) en de Kleikoel. Op de kadasterkaart van 1832 was dit perceel nummer 428 en de Hervormde Diaconie was de eigenaar van dit stuk onbebouwde bouwland.

Op diezelfde kadasterkaart is te zien dat er schuin aan de overkant een andere steenbakkerij lag. Deze lag tussen de Wyllandrie en de Almelosestraat, waar nu alleen weide is.

Bernardus Hermannus Cramer was de eigenaar van de oude steenfabriek en de woning ernaast, waar nu de Wyllandrie ligt. In 1832 liep de doorgaande weg naar Almelo langs deze oorspronkelijke steenfabriek.

De nieuwe steenfabriek lag naast wat toen het Voetpad van Almelo naar Ootmarsum was, nu de Almelosestraat.

De eigenaren van de nieuwe steenfabriek waren achtereenvolgens Clemens Justinus Teusse, Hendrik Marinus Staverman en vanaf 1910 Jan Hendrik Bernardus Scholten uit Borne. Zijn zoon Jan Scholten heeft later de steenfabriek overgenomen.

In 1968 werd het bedrijf stil gelegd. Rondom het ontstane meer (De Kleikoel) werden na de afbraak van de steenfabriek zomerhuisjes gebouwd. Bovenop de Kuiperberg is een herinneringsmuur gebouwd, als aandenken aan de steenfabriek en onderdeel van het project Herstel omgeving Kuiperberg.
2023-10-04 06:04:40