Menu
Opmerking
Tichelwerk SF, Ootmarsum
Foto: Herman Steigstra; 2020

In 1661 verzoeken commandeur Johan Diederik van der Heijden en de burgemeester van Ootmarsum aan de ervaren steenbakker Jacob Ticheler een tichelwerk (steenfabriek) op te zetten op de plaats waar nu uitspanning Het Tichelwerk staat. Later heeft waarschijnlijk zijn zoon Derck Ticheler de zaak voortgezet.

In 1743 kwam er een nieuwe huurder: Hendrik Hankamp uit Ülsen. Hendrik overlijdt rond 1749, waarna zijn weduwe Jenne Piete de zaak nog een aantal jaren voortzet. In 1752 doet Jenne afstand van de zaak en haar dochter Swenne en schoonzoon Hendrik Noordhuis worden de nieuwe eigenaren.

Hendrik overlijdt in 1790 en Swenne in 1803.

In 1811 worden adellijke bezittingen landelijk verkocht en zo ook de steenfabriek. Bernardus Hermannus Cramer (1806-1878) wordt voor de helft de nieuwe eigenaar. De andere helft was in bezit van de gemeente Ootmarsum. De zonen van Hendrik en Swenne worden de nieuwe huurders. Zoon Jan Noordhuis (1760-1836) is waarschijnlijk de steenbakker geweest.

Hun zus, Hendrika Noordhuis (1756-1816), trouwde met Gerrit Jan Engels (1759-1834). Zij kregen een zoon Hendrik Engels van Beverforde (1794-1860), die er o.a. voor zorg heeft gedragen dat er een familiearchief werd gevormd, dat later bewaard is gebleven onder de naam Engels van Beverfordefonds. Hierin zitten ook de bescheiden van de familie Noordhuis.

Bernardus Hermannus Cramer (1806-1878) was later ook eigenaar van een perceel aan de andere kant van de Almelosestraat. Daar werd later een nieuwe steenfabriek gebouwd.

Dit is een samenvatting van het artikel in Jaarboek 2020 : "De eerste steenbakkerij in Ootmarsum", geschreven door Stijn Scholten.

Bron: Heemkunde Ootmarsum, Stijn Scholten
2023-05-22 08:56:49