Menu
Opmerking
Oldenzaalsestraat 34, Ootmarsum
Foto: Herman Steigstra; 2022

Lohuis

Op de plaats waar deze historische Zuivelfabriek "Nooit Gedacht" staat, lag vroeger één van de vele landbouwgronden die eigendom waren van de landbouwer Albertus Lohuis (1778-1839). Hij was getrouwd met Aleida Heuver (1791-1861), de dochter van een grote boer die hiervoor de eigenaar was van deze gronden. Hun kinderen kregen daarom ook wel de achternaam van de moeder, of de toevoeging "op Heuver". De boerderij stond waar nu Voorpostel is. Het perceel had de kadastrale aanduiding A517 en werd omschreven als bouw & weiland.

In 1882 werden hun zoons Gerrit Jan Lohuis (1820-1893) en Johannes Lohuis op Heuver (1822-1899) de nieuwe eigenaren. De beide zoons bleven ongehuwd. Hun zus Maria Lohuis op Heuver (1825-1879) trouwde in 1857 met Hendrikus Brookhuis (1834-1903)

Voorpostel

Omdat beide broers ongehuwd bleven, werden de bezittingen in 1889 geschonken aan hun nicht Maria Brookhuis (1860-1937) die in 1888 trouwde met Bernardus Johannes Voorpostel (1863-1941), de jongste zoon van een grote boer uit Oud Ootmarsum. De beide broers bleven vruchtgebruikers van de bezittingen.

Nooit gedacht

In 1928 wordt een deel van het perceel verkocht aan de Coöperatieve Vereniging Stoomzuivelfabriek Nooit gedacht, wat het kadastrale nummer A2427 krijgt. In dat jaar (volgens de gegevens van de Zuivelfabriek zelf reeds in 1927, het kadaster liep in die tijd wat achterop) werd de zuivelfabriek gebouwd door de gebroeders Velthuis.

In 1929 wordt er een woonhuis gebouwd.

In 1933 wordt een deel van het terrein verkocht aan de gemeente in verband met de verbreding van de weg. De zuivelfabriek wordt uitgebreid met een kelder. Het kadaster maakt verder nog melding van een aanbouw in 1958 en een uitbreiding in 1963.

Essink

In 1974 vindt er een openbare verkoop plaats. De winkelier Wim Essink (1918-1985) wordt de nieuwe eigenaar.

▼ Bevolkingsregister

In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Ootmarsum 1910-1922   (pagina 390)
Adres: Den Kotte -  (A105)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Gradus Johannes Kerkhof Jonkman23 november 1893Rossumhoofddirecteur boterfabriekvan blad 295
Euphemia Geertruida Maria Warnink10 oktober 1897Ootmarsumvrouw

In de buurt


2024-02-19 09:08:05