Menu
Opmerking
Grotestraat 1, Ootmarsum
Foto: Herman Steigstra; 2020

Grotestraat 1 staat eigenlijk bekend als de winkel van Stroot. Maar van oorsprong waren het drie panden: De Stad 80 , De Stad 53 en De Stad 52 , die in 1985 zijn samengevoegd tot één winkel. Destijds waren dit van links naar rechts de kadastrale percelen A844, A845 en A846.

A844 / De Stad 80

Niehoff

Dit was het grootste pand (links) en in 1832 eigendom van koopman en tapper Jan Niehoff (1787-1871). Jan was geboren in Schuttorf (D) en getrouwd met de in Plantlun (D) geboren Margaretha Schmitz (1793-1857). Het echtpaar kreeg 4 kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. De oudste zoon Frans Joseph Niehoff (1829-1871) werd broodbakker en trouwde in 1860 met Helena Alberink (1834-1871). Het echtpaar kreeg één zoon: Johannes Franciscus Niehoff (1866-1902). In 1871 overleden zijn beide ouder en ook zijn opa, zodat hij als 5 jarige wees wordt en eigenaar van de woning.Kadaster A2371 A2372

De woning (waarschijnlijk tevens bakkerij) wordt verkocht aan de bakker Friedrich Joseph Heinrich Bredeck (1852-1925). Kort daarna wordt het pand verkocht aan Franciscus Antonius Reimerink (*1831), die zowel broodbakker als tapper en logementhouder was. Hij was in 1858 getrouwd met Johanna Hermanna Geertruida Meers (1834-1884), een dochter van de winkelier en tapper Frans Meers (1806-1841), die samen met zijn vrouw Maria Agnes Beckman (1807-1867) eigenaar waren van het café dat later café Luttikhuis werd. Hij was dus waarschijnlijk daar tapper en logementhouder en op dit adres bakker.

In 1885 verkoopt hij het pand aan de sigarenfabrikant Bernard Cramer (1840-1892), die het pand als pakhuis in gebruik neemt.

In 1890 koopt de onderwijzer Jan Kooij (*1842) het pand en krijgt het weer een woonbestemming. Jan was in 1867 getrouwd met Sara Petronella van Ferneij (1837-1911) en het echtpaar had 6 kinderen.

In 1899 wordt het pand gedeeltelijk herbouwd en krijgt het een nieuw kadastraal nummer: A2115.

In 1908 wordt het pand volgens het kadaster verkocht aan Maria van Benthem (1858-1929). Het is niet zeker dat dit de juiste Maria van Benthem is, maar zij was vroeger de buurvrouw aan de Schiltstraat en bleef ongehuwd, dus dit lijkt aannemelijk.

Kemperink

In 1919 wordt de in Tubbergen wonende timmerman Gerardus Kemperink (1861-1930) de nieuwe eigenaar. In 1920 wordt het pand verbouwd en wordt het de winkel van zijn dochter Kresters Marie. Het krijgt het nieuwe kadastrale nummer A2371 en in de winkel was letterlijk van alles te koop. Eerst heeft haar zuster Hendrika Maria Kemperink (*1897) in de winkel gestaan. In 1923 verhuist zij naar Tubbergen en neemt haar zuster Marie Kemperink (1899-1952) de winkel over, Kresters Marie. Zij was getrouwd met de garagehouder Johannes Bernardus Leverink (1897-1978).

Kresters Marie overlijdt in 1952 in Borne en Johannes hertrouwt met Bernadina Geziena Maria olde Hanter (1915-1992). Na het overlijden van haar vader, wordt dochter Marianne Leverink de nieuwe eigenaar, waarbij haar moeder het vruchtgebruik heeft.

Vanaf 1932 is het pand verhuurd geweest aan Hendrik Stroot. In 1985 is het pand ook in eigendom van Stroot gekomen.

A845 / De Stad 53

Het middelste (kleine) pand met het kadastrale nummer A845 was eigendom van Bernardus Hermannus Cramer (1806-1878) die meerdere panden in Ootmarsum bezat.

In 1880 wordt het pand verkocht aan de vleeschverkoper Salomon Frank (*1838), die het in gebruik nam als stal. In 1885 kocht hij ook het pand dat hier rechts van lag, A846 en werd het kadastraal herverdeeld. Het deel aan de straat werd A1908 en werd de nieuwe stal. Het achterste deel werd tuin en kreeg het kadastrale nummer A1909 en werd verkocht aan Hendrik Caspar Averes (1828-1884).

In 1885 gaat de stal naar de schoenmaker Bernard van der Maas (1854-1941). In 1901 wordt de stal doorverkocht aan Maria van Benthem (1858-1929). Zij deelde vanaf 1918 het bezit met de eigenaar van het pand links, Gerardus Kemperink, die 0,51 are toebedeeld kreeg en Maria 0,75 are.

In 1920 wordt de bestemming van stal gewijzigd in huis en erf. In 1922 wordt het eigendom verdeeld. Haar broer Jan van Benthem (1854-1934) wordt eigenaar van een deel van de woning en het gangpad rechts van de woning. Het gangpad zelf met kadastraal nummer A2372 wordt eigendom van buurman Gerardus Kemperink (1861-1930).

A846 / De Stad 52

Het rechter pand was eigendom van de weduwe van schoenmaker Joannes Henricus Willekes (1766-1818): Hermina Winders (1768-1838). Na haar overlijden werd de woning in 1846 verkocht aan papierfabrikant Willem Cramer (1792-1883).

In 1885 werd ook dit pand verkocht aan de vleeschverkoper Salomon Frank. Lees verder onder De Stad 54.

Stroot

In 1932 vestigden Hendrik Stroot (1910-1965) en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Maria Schuurman (1913-2001) zich in Ootmarsum om in dit hoekpand een textielwinkel te starten. Het pand werd gehuurd van de familie Kemperink. De winkel kreeg de naam Magazijn de Driesprong. Er werd van alles verkocht: van baby-uitzetten tot serviezen, van korsetten tot bukskogeltjes. De winkel was 7 dagen per week open. Hendrik was veel onderweg om zijn handel te verkopen, zijn vrouw stond in de winkel.

In 1974 nam zoon Wim de winkel over. In 1986 werd ook het rechterpand gekocht en kreeg de winkel zijn definitieve omvang.

Sinds september 2017 zit hier Kledingzaak Unique, waarvan Lotte Scholten de eigenaresse is.

Veel meer over dit pand en de familie Stroot is te lezen in het boek van de BMS: Verdwenen winkels in Ootmarsum

▼ Bevolkingsregister

In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Ootmarsum 1860-1870 (2)   (pagina 119)
Adres: De Stad 59
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Christianus Steggink3 februari 1801Nutterhoofdcalicotwever
Gerardina Willekes14 september 1802Ootmarssumvrouw
Johanna Wilhelmina Steggink21 september 1836Ootmarsumdochter
Hendrika Wilhelmina Steggink23 januari 1839Ootmarsumdochterzie blad 237
Jan Hendrik Steggink16 november 1840Ootmarsumzoon
Maria Paulina Steggink29 juli 1849Ootmarsumdochter
Anna Maria Getruda Andree28 december 1837Boxmeerniet verwantnaaisteringeschreven op november 1862 vanuit Ulzen
vertrokken op 2 mei 1863 naar Ulzen
Fredrik Hendrik Andree16 april 1863Ootmarsumniet verwantvertrokken op 2 mei 1863 naar Ulzen
Ootmarsum 1860-1870 (1)   (pagina 154)
Adres: De Stad 60
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Raphael Hartog Hedeman6 november 1818Ootmarsumhoofd
Debora van Rhijn30 januari 1825Het Schutvrouw
Hartog Hedeman22 juli 1852Ootmarsumzoon
David Hedeman30 juni 1854Ootmarsumzoon
Kaatje Hedeman15 juni 1858Ootmarsumdochter
Hein Hedeman30 maart 1862Ootmarsumzoon
Jansje Hedeman25 februari 1869Ootmarsumdochteringeschreven op 25 februari 1869
Ootmarsum 1860-1870 (2)   (pagina 8)
Adres: De Stad 88
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Frans Joseph Niehoff6 juni 1829Ootmarsumhoofdbroodbakker
Helena Alberink14 augustus 1834Ootmarsumvrouw
Johann Theodoor Niehoff10 juli 1787Schuttorf (Dld)vader
Elisabeth Niehoff25 juni 1834Ootmarsumzustervertrokken op 8 januari 1866 naar Wierden
Johannes Franciscus Niehoff7 september 1866Ootmarsumzooningeschreven op 8 september 1866
Ootmarsum 1870-1880   (pagina 35)
Adres: De Stad K 39
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Christianus Steggink3 februari 1801Nutterhoofdakkerbouwer
Gerardina Willekes14 september 1802Ootmarssumvrouwoverleden op 15 januari 1871
Johanna Wilhelmina Steggink21 september 1836Ootmarsumdochternaaistergehuwd op 19 september 1872
Jan Hendrik Steggink16 november 1840Ootmarsumzoonwevergehuwd op 28 augustus 1873
Maria Steggink30 juni 1850Ootmarsumdochterwever
Harmannus Bodde11 juni 1823Reutumniet verwantmetselaar
Joanna Oude Benerink7 februari 1838Lattropvrouwgehuwd op 28 augustus 1873
ingeschreven op 28 juni 1875 vanuit Oldenzaal
Bernardus Hummels20 augustus 1852Tubbergenniet verwantkleermaker
Ootmarsum 1870-1880   (pagina 36)
Adres: De Stad K 40  (K171)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Raphael Hartog Hedeman6 november 1818Ootmarsumhoofdarbeider
Debora van Rhijn30 januari 1825Het Schutvrouw
Hartog Hedeman22 juli 1852Ootmarsumzoon
David Hedeman30 juni 1854Ootmarsumzoon
Kaatje Hedeman15 juni 1858Ootmarsumdochtervertrokken op 25 april 1874 naar Amsterdam
Hein Hedeman30 maart 1862Ootmarsumzoon
Jansje Hedeman25 februari 1869Ootmarsumdochter
Ootmarsum 1870-1880   (pagina 37)
Adres: De Stad K 41
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Frans Joseph Niehoff6 juni 1829Ootmarsumhoofdfabriekarbeideroverleden op 15 december 1871
Helena Alberink14 augustus 1834Ootmarsumvrouwoverleden op 8 april 1871
Johannes Franciscus Niehoff7 september 1866Ootmarsumzoon
Johann Theodoor Niehoff10 juli 1787Schuttorf (Dld)vaderoverleden op 18 januari 1871
Ootmarsum 1880-1890   (pagina 39)
Adres: De Stad K 44
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Christianus Steggink3 februari 1801Nutterhoofdlandbouwerblad 342
Jan Hendrik Steggink16 november 1840Ootmarsumzoonwever   "                         "
Joanna Oude Benerink7 februari 1838Lattropschoondochter   "                         "
Harmannus Bodde11 juni 1823Reutummetselaaringeschreven op 7 maart 1881 vanuit Pruissen
vertrokken op 7 maart 1881 naar Weerselo
commensaal
Ootmarsum 1890-1900   (pagina 39)
Adres: De Stad K39
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jannes Krabshuis23 februari 1868Ambt-Almelohoofdweveringeschreven op 1 augustus 1893 vanuit Ambt-Almelo
vertrokken op 19 oktober 1894 naar Schuttorff
Willemina Slettenhaar2 oktober 1877Holtenvrouw   "                         "
Arendina Johanna Krabshuis24 januari 1892Ambt-Almelodochter   "                         "
Willem Albertus Krabshuis12 september 1893Ootmarsumzooningeschreven op 14 september 1893
vertrokken op 19 oktober 1894 naar Schuttorff
Siegmund ten Brink22 oktober 1864Gildehaushoofdkoopmanvan blad 179
Vrouwtje Duveen29 maart 1862Zwollevrouwingeschreven op 12 juni 1895 vanuit Weesp
Maurits ten Brink29 augustus 1897Ootmarsumzoon
Alex ten Brink1 december 1899Ootmarsumzoon
Ootmarsum 1890-1900   (pagina 68)
Adres: De Stad K 68
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Kooij22 februari 1842Wognumhoofdonderwijzer
Sara Petronella van Ferneij10 september 1837Hasseltvrouw
Elbertina Elizabeth Kooij10 september 1871Ootmarsumdochtervertrokken op 17 november 1890 naar Zwolle
Marinus Jacobus Kooij22 juli 1873Ootmarsumzooningeschreven op 11 april 1890 vanuit Amsterdam
vertrokken op 18 april 1890 naar Almelo
Theodora Cornelia Kooij18 februari 1875Ootmarsumdochtervertrokken op 9 mei 1892 naar Rotterdam
Johanna Petronella Kooij10 mei 1878Ootmarsumdochtervertrokken op 8 augustus 1898 naar Hengelo
Hendrik van de Ven9 februari 1867Goesrijksontvangeringeschreven op 28 juni 1891 vanuit Rotterdam
vertrokken op 20 oktober 1894 naar Rotterdam
kostganger
Abraham Johannes Kornelis Kooij3 oktober 1868Ootmarsumzooningeschreven op 4 maart 1892 vanuit Breda
vertrokken op 7 april 1893 naar Amsterdam
Siebold Doedens8 december 1868Haskerlandsurnumerair Dir. Bel.ingeschreven op 8 maart 1894 vanuit Stad-Ommen
vertrokken op 11 oktober 1894 naar Bergeijk
commensaal
Debora Cornelia Francina van Ferneij31 december 1828Hasseltschoonzusingeschreven op 31 oktober 1894 vanuit Groningen
vertrokken op 4 oktober 1895 naar Deventer
Aaltje Webbink7 maart 1881Vriezenveeningeschreven op 24 november 1897 vanuit Weerselo
vertrokken op 4 maart 1899 naar Bussum
Johannes Nanne Swierstra15 december 1898Ootmarsumkleinzoon
Ootmarsum 1890-1900   (pagina 69)
Adres: De Stad K68
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Elbertina Elizabeth Kooij10 september 1871Ootmarsumdochteringeschreven op 1 februari 1899 vanuit Johannesburg (Zuid Afrika)
ambtshalve ingeschreven
Henriette Johanna Petronella van der Laan22 mei 1899Ootmarsumkleindochter
Hendrina Johanna Slots1 december 1881Stad-Almeloniet verwantdienstbodeingeschreven op 15 december 1899 vanuit Stad-Almelo
Ootmarsum 1900-1910   (pagina 62)
Adres: De Stad K 66
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Kooij22 februari 1842Wognumhoofdonderwijzervertrokken op 19 september 1902 naar Rotterdam
Sara Petronella van Ferneij10 september 1837Hasseltvrouw   "                         "
Marinus Jacobus Kooij22 juli 1873Ootmarsumzoonscheepsvaardervertrokken op 12 juni 1902 naar Rotterdam
Theodora Cornelia Kooij18 februari 1875Ootmarsumdochtervertrokken op 14 juni 1901 naar Amsterdam
Johannes Nanne Swierstra15 december 1898Ootmarsumkleinzoon   "                         "
Elbertina Elizabeth Kooij10 september 1871Ootmarsumdochtervertrokken op 21 juli 1902 naar Zwolle
Henriette Johanna Petronella van der Laan22 mei 1899Ootmarsumkleindochter   "                         "
Hendrina Johanna Slots1 december 1881Stad-Almelomeidvertrokken op 18 februari 1901 naar Enschede
Garmt van der Laan27 november 1902Zwollekleinzooningeschreven op 16 november 1903 vanuit Assen
vertrokken naar Zuid Afrika
ambtsh doorgehaals 19 oktober 1909
Wendelina van Ferneij10 januari 1827Hasseltschoonzusingeschreven op 8 januari 1906 vanuit Amsterdam
overleden op 3 mei 1906
Ootmarsum 1900-1910   (pagina 421)
Adres: De Stad K 66
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Johannes Hermanus Frielink9 maart 1872Fleringenhoofdhoofd der O schoolnaar blad 157
Bernardina Leonarda Hollen10 maart 1882Sommelsdijkvrouwingeschreven op 18 augustus 1908 vanuit Leiden
Johannes Gerardus Frielink21 oktober 1909Ootmarsumzoon
Ootmarsum 1910-1922   (pagina 52)
Adres: De Stad K 60
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Johannes Hermanus Frielink9 maart 1872Fleringenhoofdhoofdonderwijzervertrokken op 13 augustus 1911 naar Oldenzaal
Bernardina Leonarda Hollen10 maart 1882Sommelsdijkvrouw   "                         "
Johannes Gerardus Frielink21 oktober 1909Ootmarsumzoon   "                         "
Gerardus Johannes van Groenland9 december 1883Rosmalenhoofdhoofdonderwijzeringeschreven op 20 januari 1917 vanuit Vinkenveen en Waverveen
vertrokken op 31 oktober 1918 naar 's Hertogenbosch
Jacoba Henrietta Cornelia Vermande3 juli 1889Bergen op Zoomvrouwingeschreven op 20 januari 1917 vanuit Vinkenveen en Waverveen
vertrokken op 28 juli 1919 naar Oldenzaal
Dimphna Francisca Roselina van Groenland7 maart 1918Ootmarsumdochtervertrokken op 28 juli 1919 naar Oldenzaal
Ootmarsum 1910-1922   (pagina 377)
Adres: De Stad K 60  (A16)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Hendrika Maria Kemperink4 maart 1897Tubbergenhoofdwinkelierster in galanteriëningeschreven op 10 augustus 1918 vanuit Tubbergen
Euphemia Johanna Aleida List15 april 1905Frensdorfniet verwantdienstbodeingeschreven op 20 mei 1920 vanuit Frensdorff (Dld)
ambth ingeschreven
Maria Anna Willems16 juni 1905Berghem niet verwantingeschreven op 8 juli 1921
Ootmarsum 1910-1922   (pagina 397)
Adres: De Stad K 60  (A37)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Meindert Visser4 juni 1892Nijkerkhoofdhulp kommiesingeschreven op 14 januari 1920 vanuit Wonseradeel
van blad 293
Pietertje de Bock20 juli 1895Wymbritseradeelvrouwingeschreven op 29 maart 1920 vanuit Wijmbritseradeel
Ootmarsum 1910-1922   (pagina 311)
Adres: De Stad K 60  (K134/A220)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Johannes van den Hout10 februari 1872Hedikhuizenhoofdonderwijzer O.L.Oingeschreven op 15 augustus 1911 vanuit Lichtenvoorde
Maria Josepha Huinink15 maart 1884Lichtenvoordevrouw   "                         "
Digna Bernardina Antonetta van den Hout25 augustus 1906Lichtenvoordedochter   "                         "
Johannes Tiede Maria van den Hout4 januari 1909Lichtenvoordezoon   "                         "
Bernardus Johannes van den Hout18 augustus 1910Lichtenvoordezoon   "                         "
Theodora Maria Bruens17 oktober 1888Doesburgniet verwantonderwijzeresingeschreven op 11 januari 1912 vanuit Tongelre
Franciscus Josephus Adrianus van den Hout4 april 1914Ootmarsumzoon
Johanna Hilderink27 november 1893niet verwantonderwijzeresingeschreven op 12 januari 1915 vanuit Herwen en Aerdt
vertrokken op 9 maart 1915 naar Denekamp

In de buurt


2023-11-07 13:36:05