Menu
Opmerking
Ganzenmarkt 3, Ootmarsum
Foto: Herman Steigstra; 2020

Op de plaats waar nu 7 woningen staan, stonden er vroeger 2: links café Pikkemaat en rechts de woning van Ottenhof. De eigenaren waren toen links de tapper/timmerman Gerrardus Ottenhof (1776-1833) (De Stad 209) en rechts Anna Willem Carel Wijsfeldt (1775-1842) (De Stad 210).

Momenteel zijn het de woningen Ganzenmarkt 3, 3a en 3b en Oostwal 34-40.

Links van dit perceel lag in die tijd de woning van burgemeester Jan Willem Essink (1763-1838) (De Stad 208), later bewoond door Cato Essink (1849-1928) oftewel Essinks Catootje. Dit pand is in 1957 afgebroken t.b.v. de doorsteek naar de Oostwal, het Oldenzaalsvoetpad.

Links: De Stad 209

Tapper/timmerman Gerrardus Ottenhof (1776-1833) was eigenaar van dit pand en in 1807 getrouwd met Geziena Völkers (1780-1824). Het echtpaar kreeg hier 7 kinderen. Na het overlijden van Geziena in 1824, hertrouwde Gerrit later dat jaar met Maria Wilhelmine Francisca Venhanewinkel (1780-1861).

Ottenhof

De jongste zoon Jan Ottenhof (1818-1905) trouwde in 1848 met Geertruida Luttikhuis (1829-1906) en werd hier net als zijn vader tapper. Vanaf 1867 werd zijn beroep ook vermeld als vrachtrijder.

In 1891 werd er een bijbouw geplaatst en kregen beide percelen een nieuw kadastraal nummer. Links werd A2026 en rechts A2024.

De kleinzoon vanGerrardus Ottenhof (1776-1833), Gradus Ottenhof (1855-1917), was vrachtrijder net als zijn vader. Tijdens zijn reizen ontmoette hij regelmatig zijn latere vrouw Hendrika van de Koele (1867-1950). Zij trouwden in 1894 en gingen in Ootmarsum wonen. Broer Willem (1858-1936) kocht een omnibus, waarmee hij drie keer per week naar Oldenzaal reed. Omdat passagiers voor vertrek nogal eens moesten wachten, werd een kleine schenkerij begonnen. Tegenover de woning aan de Ganzenmarkt dreven ze ook een kolenhandel.

Hendrika was opgegroeid in wat we nu een horeca milieu zouden noemen: haar ouders hadden een café, dus de schenkerij werd rond 1900 uitgebreid tot een café die goed bleek te lopen; café Ottenhof was geboren!

Het echtpaar kreeg één dochter, Geertruida (1896-1933). Nadat Gradus overleed in 1917, zette zijn weduwe en dochter Geertruida het samen het café voort. Willem verkocht zijn omnibus en nam de kolenhandel en boerderij die ze ook hadden voor zijn rekening.

Pikkemaat

Geertruida trouwde in 1921 met Johannes Marinus Pikkemaat (1894-1983) uit Klein Agelo. In de loop van de jaren werden ook de boerderij en kolenhandel afgestoten. In 1963 was alleen nog het café-restaurant overgebleven. Het café is uiteindelijk onder deze naam voortgezet. Het was de status van loopcafé al lang gepasseerd. Er werden vergaderingen belegd van allerlei verenigingen en organisaties. Opvallend was dat boerenorganisaties zoals de ABTB, Zuivelfabriek en Boerinnenbond.

In 1933 overleed Geertruida op nog maar 37-jarige leeftijd op het kraambed. Johan bleef achter met 7 kinderen, maar zijn taak in het café werd aanzienlijk verlicht door oma Ottenhof-Van de Koele, die het gezin nog tot 1950 kon opvangen.

Johan bouwde in de 60-er jaren een feestzaal voor bruiloften en partijen, die kwam op de plaats van de boomgaard en paardenstallen achter het café. Hier werden ook reisgezelschappen ontvangen in de tijd dat het toerisme in opkomst kwam. Café Pikkemaat werd in die tijd ook bekend onder de naam Otnhofs-Johan.

Een van de dochters van Johan en Geertruida, Sinie Pikkemaat (1924-1997) trouwde met Bernard Oude Luttikhuis van café Max in Groot Agelo en bleef zo in het horeca vak. Zoon Gerrit Pikkemaat (1930-1999) nam vanaf 1950 langzaam het stokje van zijn vader over. Hij trouwde in 1960 met Siny Nijhuis. Siny stond in de keuken, terwijl Bernard het café voor zijn rekening nam. Vooral ook door de manier waarop Gerard met zijn klanten omging, bleef zijn zaak een groot succes.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, geen geen van hen wenste de zaak over te nemen. Het onvermijdelijke afscheid kwam in 1990, na 70 jaar Pikkemaat ging de zaak over in andere handen, Gerrit heeft 40 jaar achter het schap gestaan.

’t Hogelinde

De wens van Gerrit Pikkemaat om het pand zijn bestemming te laten behouden ging in vervulling. Per 1 januari 1991 werden Werner Veldboer (1963) en zijn partner Leonie de nieuwe eigenaars. Een grondige verbouwing en een nieuwe naam hoorde erbij: ’t Hogelinde geïnspireerd door de naam van de wijk: Het Hogelindevèèrln. Om diverse redenen zagen Werner en Leonie zich genoodzaakte met de zaak te stoppen.

Van 1995 tot 1998 waren Jos en Miny Preuter uit Wijhe de nieuwe eigenaren. Wellicht door de onervarenheid zagen zij zich genoodzaakt de zaak na drie jaar weer te sluiten.

’t Ottenhof

In 1998 is de zaak overgenomen door Richard Nijhuis, de uitbater van het Stadscafé In De Guldene Crone. De naam werd veranderd in ’t Ottenhof met een knipoog naar het verleden. Vanaf 2000 stond het café leeg, omdat Richard Nijhuis pachter werd van De Weemhof. Het pand werd dichtgespijkerd en was jaren een prooi voor plakkers van affiches. In 2005 werd het complex gesloopt en kwam er nieuwbouw van 7 woningen voor in de plaats: drie aan de Ganzenmarkt en vier aan de Oostwal.

Rechts: De Stad 210

Hier woonde het echtpaar Anna Willem Carel Wijsfeldt (1775-1842) en Diderica Henrietta Lampink (1782-1853). Net als buurman Ottenhof was Weisfelt tapper, maar ook winkelier. Het echtpaar kreeg hier 6 kinderen. De oudste dochter Anna Sophia Dorothea Weisfelt (1807-1889) trouwde in 1827 met Hindrik Caspar Averes (1805-1891), zoon van het koperslagersechtpaar Hindrik Averes (1766-1804) en Kunna Staverman (1780-1856). Het echtpaar woonde aan de Schiltstraat 3.

Na het overlijden van Diderica, werd het pand in 1854 gekocht door schoonzoon Hindrik Caspar Averes. De de bewoners waren regter des kantons ootmarssum Johannes Kornelis van Ferneij (1790-1867) en zijn vrouw Martha Maria Freislich (1793-1868). Het echtpaar kreeg 12 kinderen die in Hasselt zijn geboren en waarvan een deel mee verhuisde naar Ootmarsum.

Vanaf 1867 woonde hier Hermannus Frederikus Ikink (1835-1909), die in dat jaar trouwde met Geertruda Cornelia van Oers (1838-1873).

Veel meer is te lezen in het boek Te gast in Ootmarsum uitgegeven door de BMS.

▼ Bevolkingsregister

In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Ootmarsum 1860-1870 (2)   (pagina 33)
Adres: De Stad 227
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Ottenhof13 oktober 1818Ootmarsumhoofdtapper
Geertrui Luttikhuis7 januari 1829Reutumvrouw
Gezina Maria Ottenhof10 april 1849Ootmarsumdochter
Johanna Ottenhof15 februari 1852Ootmarsumdochter
Gerrit Ottenhof15 september 1855Ootmarsumzoon
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumzoon
Maria Johanna Ottenhof18 augustus 1860Ootmarsumdochter
Geertruida Ottenhof25 oktober 1862Ootmarsumdochter
Christina Ottenhof23 februari 1865Ootmarsumdochteringeschreven op 25 februari 1865
Euphemia Ottenhof5 juli 1867Ootmarsumdochteringeschreven op 6 juli 1867
Ootmarsum 1870-1880   (pagina 187)
Adres: De Stad K 190
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Ottenhof13 oktober 1818OotmarsumhoofdTapper, wagenaar
Geertrui Luttikhuis7 januari 1829Reutumvrouw
Gezina Maria Ottenhof10 april 1849Ootmarsumdochtergeh 26 okt 1870, overgebragt op blad 273
Gerrit Hendrik Ottenhof6 september 1854Ootmarsumzoon
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumzoon
Maria Johanna Ottenhof18 augustus 1860Ootmarsumdochtervertrokken op 27 juli 1867 naar Enschede
Geertruida Ottenhof25 oktober 1862Ootmarsumdochter
Christina Ottenhof23 februari 1865Ootmarsumdochter
Euphemia Ottenhof5 juli 1867Ootmarsumdochter
Hermanna Ottenhof10 januari 1870Ootmarsumdochteringeschreven op 12 januari 1870
overleden op 21 februari 1871
Johanna Ottenhof15 februari 1852Ootmarsumdochteringeschreven op 15 oktober 1878 vanuit Enschede
vertrokken op 7 november 1878 naar Lonneker
Ootmarsum 1880-1890   (pagina 210)
Adres: De Stad K 201
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Ottenhof13 oktober 1818Ootmarsumhoofdvrachtrijder
Geertrui Luttikhuis7 januari 1829Reutumvrouw
Gerrit Ottenhof15 september 1855Ootmarsumzoon
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumzoon
Christina Ottenhof23 februari 1865Ootmarsumdochterblad 75
Euphemia Ottenhof5 juli 1867Ootmarsumdochter
Maria Johanna Ottenhof18 augustus 1860Ootmarsumdochteringeschreven op 11 december 1882 vanuit Nijmegen
vertrokken op 16 april 1883 naar Nijmegen
Geertruida Ottenhof25 oktober 1862Ootmarsumdochtervertrokken op 9 september 1865 naar Enschede
ingeschreven op 8 juni 1885 vanuit Nijmegen
Ootmarsum 1890-1900   (pagina 190)
Adres: De Stad K 190
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Ottenhof13 oktober 1818Ootmarsumhoofdvrachtrijder
Geertrui Luttikhuis7 januari 1829Reutumvrouw
Gerrit Ottenhof15 september 1855Ootmarsumzoon
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumzoon
Euphemia Ottenhof5 juli 1867Ootmarsumdochternaar blad 400
Johannes Mensink20 oktober 1866Tubbergenknechtingeschreven op 11 juli 1894 vanuit Tubbergen
vertrokken op 9 november 1894 naar Tubbergen
Hendrika Gezina van de Koele7 september 1867Tubbergenschoondochteringeschreven op 6 juni 1895 vanuit Tubbergen
Geertruida Euphemia Ottenhof20 augustus 1896Ootmarsumkleindochter
Ootmarsum 1900-1910   (pagina 179)
Adres: De Stad K 189
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Jan Ottenhof13 oktober 1818Ootmarsumhoofdoverleden op 28 januari 1905
Geertrui Luttikhuis7 januari 1829Reutumvrouwoverleden op 8 december 1906
Gerrit Ottenhof15 september 1855Ootmarsumzoonrijtuig verhuurder
Hendrika Gezina van de Koele7 september 1867Tubbergenschoondochter
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumzoonvoerman
Geertruida Euphemia Ottenhof20 augustus 1896Ootmarsumkleindochter
Johannes Bernardus Steggink25 juli 1865Groot Ageloknechtingeschreven op 21 november 1905 vanuit Gronau (Dld)
vertrokken op 15 januari 1906 naar Denekamp
25 feb 1907 ambth doorgeh
Willem Bokhove24 december 1869Ambt-Almeloknechtingeschreven op 22 december 1905 vanuit Denekamp
vertrokken op 14 mei 1907 naar Stad-Almelo
Hermannus Silderhuis28 juli 1871Tubbergenniet verwantsmidingeschreven op 9 november 2906 vanuit Oldenzaal
Ootmarsum 1910-1922   (pagina 148)
Adres: De Stad K 174  (A168)
bewonergeboortedatumgeboorteplaatsrolberoepopmerkingen
Gerrit Ottenhof15 september 1855Ootmarsumhoofdtapperoverleden op 29 november 1917
Hendrika Gezina van de Koele7 september 1867Tubbergenvrouwlandbouwster
Geertruida Euphemia Ottenhof20 augustus 1896Ootmarsumdochter
Willem Ottenhof21 maart 1858Ootmarsumbroerlandbouwernaar blad 193
Hermannus Silderhuis28 juli 1871Tubbergenneeflandbouwervan blad 297 naar blad 202
Johannes Hendrikus Borggreve23 oktober 1895Klein Ageloniet verwantlandbouwer
Johannes Marinus Pikkemaat4 oktober 1894Klein Ageloschoonzoonlandbouweringeschreven op 2 mei 1921 vanuit Denekamp

In de buurt


2024-02-20 19:40:50